Zajęcia z sensoplastyki

Zajęcia sensoplastyczne z wykorzystaniem kaszy manny.