Plan dnia

6:00- 8:30 przyjmowanie dzieci, gimnastyka poranna- czynności pielęgnacyjne przed śniadaniem
8:30- 9:00 śniadanie
9:00-9:30 czynności pielęgnacyjne po śniadaniu
9:30-12:00 zajęcia zorganizowane w grupach, dodatkowe zajęcia- j.angielski,rytmika x1 w tygodniu, czynności pielęgnacyjne przed obiadem
12:00- 12:30 obiad, czynności pielęgnacyjne po obiedzie
12:30- 14:00 leżakowanie
14:00-14:30 zupa-czynności pielęgnacyjne
14:30- 17:00 zabawy indywidualne. Podwieczorek- odbiór dzieci ze żłobka przez Rodziców/ Opiekunów