Zapisy 
Rekrutacja do żłobków ma charakter ciągły co oznacza, że składanie wniosków o przyjęcie dzieci do żłobków odbywa się przez cały rok.
Aby zapisać dziecko do żłobka:
  1. Dziecko musi posiadać numer PESEL.
  2. Na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/zlobek, należy wypełnić wniosek, wydrukować i podpisany przeynieść do placówki pierwszej preferencji w celu zarejestrowania dziecka w systemie.
  3. Następnie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające login i hasło, umożliwiające monitorowanie kolejności oczekiwania dziecka do wybranych placówek .
Proszę zapoznać się z regulaminem rekrutacji:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH.pdf