Rola wody w życiu człowieka

8.04 Dzieci z grupy 1 poznały jaką rolę odgrywa woda w życiu. Poznały co to lód, mogły porównać wodę ciepłą i zimną.