Mała Orkiestra

Zabawa dydaktyczna "Małą Orkiestra"'- dzieci utrwaliły nazwy instrumentów. Zajęcia były okazją do rozwoju i ćwiczenia poczucia rytmu.