Andrzejki wróżby i przepowiednie

30.11.2022 Andrzejki to dzień wróżb i przepowiedni.