Dzień Postaci z Bajek gr. 4

Wróżki lecą nad chmurami...
za górami, za lasami.
Głos zwierzęta także mają,
mówią, tańczą i śpiewają.
Tam słoneczko ciągle świeci
i uśmiecha się do dzieci.