Adaptacja z Rodzicami

Na grupie drugiej odbyły się Dni Adaptacyjne z rodzicami. Dzieci miały okazję poznać swoich kolegów, koleżanki oraz ciocie. Czas spędziliśmy na wspólnej zabawie.