Nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu

Czwartek, 08 Wrzesień 2022
Drodzy Rodzice
Informuję, że Zespół Żłobków Miejskich w Szczecinie wprowadził nowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla rodziców. W związku z powyższym w szafkach dzieci znajdą Państwo druki zaświadczeń, które należy przekazać pracodawcom do wypełnienia , następnie oddać do żłobka w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022r.
Nowy druk zaświadczenia znajdą Państwo również na stronie naszego żłobka , w zakładce: dla rodziców-dokumenty.