Rekrutacja do żłobków 2021

Środa, 10 Marzec 2021
Rekrutacja do Żłobków 2021/2022
 
Szanowni Rodzice!

Informuję, że w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie przygotowujemy majowy nabór związany z odejściem najstarszych grup wiekowych do przedszkoli.
Ogólna liczba wolnych miejsc przewidziana na wrzesień 2021 r.: 705 miejsc

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych żłobkach od 1 września 2021 r. przedstawia się następująco:

Żłobek nr 1 „Muszelka"
ul. Żaglowa 16
(Dąbie)
42 miejsca

Żłobek nr 2 „Słoneczko"
ul. Kostki Napierskiego 6c
(os. Słoneczne)
99 miejsc

Żłobek nr 3 „Uszatek"
ul. Włościańska 3
(Pomorzany)
67 miejsc

Żłobek nr 5 „Biedronka"
ul. K. Królewicza 69
(Niebuszewo)
60 miejsc

Żłobek nr 6 „Muchomorek"
ul. Mazowiecka 11/12
(Centrum)
94  miejsca

Żłobek nr 7 „Jarzębinka"
ul. Podhalańska 1-3
(Centrum)
93 miejsca

Żłobek nr 8 „Wróbelki"
ul. Niedziałkowskiego 49
(Centrum)
170 miejsc

Żłobek nr 9 „Przy strumyku"
ul. Brytyjska 19
(Warszewo)
80 miejsc

Harmonogram działań związanych z rekrutacją dzieci:

7 maja  2021 r. od godz. 9:00
W żłobkach będą udostępnione listy dzieci wstępnie przyjętych. Informacje można uzyskać u dyrektora żłobka lub po zalogowaniu się w systemie elektronicznego naboru.

Od 7 do 21 maja 2021 r.
Codziennie w godz. 9:00-14:00 trwać będzie kompletowanie dokumentów dzieci wstępnie przyjętych do żłobka. Rodzic w tym terminie powinien potwierdzić gotowość skorzystania z przyznanego miejsca. Niedopełnienie formalności skutkować będzie skreśleniem dziecka z listy przyjętych na rok 2021/2022.

Rodzice, których dziecko zostało wstępnie przyjęte do żłobka, powinni złożyć u dyrektora placówki następujące dokumenty:
-zaświadczenia z zakładów pracy o zatrudnieniu,
-oświadczenia o zamieszkaniu,
-oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu.

W przypadku pozyskania nowych miejsc żłobkowych zasady rekrutacji mogą ulec zmianie.

Agnieszka Rojek
Dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie